Thảm đá xuất Nhật siêu thấm loại lớn

Chất liệu siêu thấm nước, giúp khô chân nhanh
Sản phẩm dễ dàng làm sạch, không độc hại
Thảm ngăn ngừa nấm mốc, bọ rệp…
Kích thước: 60×40 cm, màu xanh sạch đẹp được chuộng hàng

Hotline