Lá bồ đề Tâm Phật

300,000  79,000 

Có thể đặt lá bồ đề Tâm Phật trong ví, túi xách, ốp điện thoại, bàn thờ, treo xe oto để luôn được an bình và may mắn.

Hotline